Hotels

Poverty Bay Golf Club

Hotels near Poverty Bay Golf Club

20 hotels
Beachcomber Motel cover picture
2 km

Beachcomber Motel

Gisborne
Accommodation Ahi Kaa cover picture
2 km

Accommodation Ahi Kaa

Gisborne
ASURE Alfresco Motor Lodge cover picture
2 km

ASURE Alfresco Motor Lodge

Gisborne
Eastland Motor Lodge cover picture
2 km

Eastland Motor Lodge

Gisborne
Colonial on Gladstone cover picture
2 km

Colonial on Gladstone

Gisborne
Travellers Inn Motel cover picture
2 km

Travellers Inn Motel

Gisborne
BKs Palm Court Motor Lodge cover picture
2 km

BKs Palm Court Motor Lodge

Gisborne
Champers Motor Lodge cover picture
2 km

Champers Motor Lodge

Gisborne
Whispering Sands Beachfront Motel cover picture
2 km

Whispering Sands Beachfront Motel

Gisborne
Waikanae Beach Motel cover picture
2 km

Waikanae Beach Motel

Gisborne
La Frontiere Boutique Accommodation cover picture
2 km

La Frontiere Boutique Accommodation

Gisborne
Bella Vista Gisborne cover picture
2 km

Bella Vista Gisborne

Gisborne