Hotels

Karambunai Resorts Golf Club

Hotels near Karambunai Resorts Golf Club

20 hotels
hotel Nexus Resort & Spa Karambunai
0.3 km

Nexus Resort & Spa Karambunai

Kota Kinabalu
hotel Sabah Beach Villas & Suites
2 km

Sabah Beach Villas & Suites

Kota Kinabalu
hotel Borneo Beach Villas
2 km

Borneo Beach Villas

Kota Kinabalu
hotel Quin Homestay
6 km

Quin Homestay

Kota Kinabalu
hotel Shangri-La’s Rasa Ria Resort & Spa
6 km

Shangri-La’s Rasa Ria Resort & Spa

Kota Kinabalu
hotel Mari Mari Sepanggar Lodge
7 km

Mari Mari Sepanggar Lodge

Kota Kinabalu
hotel Tang Dynasty Bay Hotel
8 km

Tang Dynasty Bay Hotel

Kota Kinabalu
hotel SKYPOD Hostel
9 km

SKYPOD Hostel

Kota Kinabalu
hotel KK-SUITES RESIDENCE @ 1 Borneo
9 km

KK-SUITES RESIDENCE @ 1 Borneo

Kota Kinabalu
hotel Penthouse Corner Special
9 km

Penthouse Corner Special

Kota Kinabalu
hotel Kinabalu Homestay
9 km

Kinabalu Homestay

Kota Kinabalu
hotel Abu Homestay 1Borneo Condominium Tower B
9 km

Abu Homestay 1Borneo Condominium Tower B

Kota Kinabalu