Hotels

Karambunai Resorts Golf Club

Hotels near Karambunai Resorts Golf Club

20 hotels
Nexus Resort & Spa Karambunai cover picture
0.3 km

Nexus Resort & Spa Karambunai

Kota Kinabalu
Sabah Beach Villas & Suites cover picture
2 km

Sabah Beach Villas & Suites

Kota Kinabalu
Borneo Beach Villas cover picture
2 km

Borneo Beach Villas

Kota Kinabalu
Quin Homestay cover picture
6 km

Quin Homestay

Kota Kinabalu
Shangri-La’s Rasa Ria Resort & Spa cover picture
6 km

Shangri-La’s Rasa Ria Resort & Spa

Kota Kinabalu
Mari Mari Sepanggar Lodge cover picture
7 km

Mari Mari Sepanggar Lodge

Kota Kinabalu
Tang Dynasty Bay Hotel cover picture
8 km

Tang Dynasty Bay Hotel

Kota Kinabalu
SKYPOD Hostel cover picture
9 km

SKYPOD Hostel

Kota Kinabalu
KK-SUITES RESIDENCE @ 1 Borneo cover picture
9 km

KK-SUITES RESIDENCE @ 1 Borneo

Kota Kinabalu
Penthouse Corner Special cover picture
9 km

Penthouse Corner Special

Kota Kinabalu
Kinabalu Homestay cover picture
9 km

Kinabalu Homestay

Kota Kinabalu
Abu Homestay 1Borneo Condominium Tower B cover picture
9 km

Abu Homestay 1Borneo Condominium Tower B

Kota Kinabalu